Manuka prešla testom

Testovanie manuka medovZverejnením výsledkov testu z laboratória Eurofins v Piešťanoch nechceme naznačovať zázračné vyzdravenie. Skôr nám ide o to, aby sme tieto informácie poskytli ľudom, ktorí ich ocenia. Lebo nielen podľa nás a recenzií našich zákazníkov, ale aj podľa nezávislého testu je zrejmé, že na tom pravom Manuka mede niečo výnimočné skutočne je. Výber správneho Manuka medu je však kľúčový. A to, či aj vám stojí za to vymeniť pár desiatok eur za tento med, a teda osobnú skúsenosť, môžete zistiť práve teraz.

Výnimočnosť antibakteriálnej aktivity Manuka medu, ktorá je schopná zabrániť rozmnožovaniu baktérie odolnej voči antibiotikám, sme overili v enzymatickom prostredí, v ktorom bežné medy aktivitu nevykazujú. Enzýmy v našom tele vytvára krv, sliny a všetky telesné tekutiny, ktoré potláčajú antibakteriálnu aktvitu medu. V akej miere sa podarilo ovplyvniť rozmnoženie zlatého stafylokoka rôznym vzorkám medov vám priblíži nasledovné zhrnutie vykonaného testu.

Čo sa nám v skratke testom potvrdilo?

  • ak nekúpime správny Manuka med, môžeme radšej siahnuť po jedľovej medovici, alebo akomkoľvek inom slovenskom kvalitnom mede. Bude to lacnejšie a zrejme oveľa lepšie riešenie.
  • Manuka med  MGO™ 550+ z našej ponuky ako jediný z testovaných mal vplyv na rozmnožovanie zlatého stafylokoka v roztoku s krvou.

Výskumy tvrdia, že minimálny obsah potrebný na prejavenie tejto špeciálnej antibakteriálnej aktivity je 100 mg metylglyoxalu na kg medu (MGO™ 100+). Teda  Čím vyššie MGO, tým vyšší obsah látky, ktorá zabezpečuje túto antibakteriálnu aktivitu odolnú voči enzymatickej činnosti, od ktorej sa však radšej neočakávajte zázračné vyzdravenie. 

..ako povedal Prof. Dr. Thomas Henle, objaviteľ metylglyoxalu (MGO) v Manuka mede:

"Metylglyoxal obsiahnutý v Manuka mede nemôže plne nahradiť syntetické antibiotiká, ale môže slúžiť ako prírodný liek pri optimálnom spôsobe použitia."

"Antibakteriálny účinok antibiotík ako je napríklad penicilín je 100-krát vyššia ako je antibakteriálny účinok manuka medu."

Medy vs. zlatý stafylokok v 1. sterilnom a 2. enzymatickom prostredí

Na testovanie sme vybrali tri vzorky medov, ktoré sme postavili zoči voči zlatému stafylokokovi:

  • č. 2 Manuka med TA25+ (zabalený mimo NZ bez uvedenej hodnoty MGO)
  • č. 3 Jedľová medovica (ktorej účinky pri hojení rán, že vraj prevyšujú Manuka med)

Tieto vzorky sa rozriedili so sterilnou vodou v pomeroch med/voda - 50/50; 25/75 a postupne sa umiestňovali do výrezov. Každá koncentrácia medov sa kvôli zabezpečeniu relevancie výsledkov testovala 5 krát. Antibakteriálne pôsobenie na zlatého stafylokoka je vyjadrené priehľadnou plochou v okolí výrezov. Čas, ktorý dostal zlatý stafylokok na rozmnoženie v inkubátore pri 36-37°C bol 24 hodín.

1. "Sterilné" prostredie

50% roztoky medov vs. stafylokok uspeli všetky vzorky

Vplyv rôznych druhov medu v 50% koncentrácii s vodou na zlatého stafylokoka

Vo všetkých testovaných druhoch medu s 50% koncentráciou, bolo zistené zastavenie rastu baktérií Staphylococcus aureus, čím sa potvrdila medu vlastná peroxidačná a osmotická antibakteriálna aktivita.

Priehľadná zóna na prvom obrázku v okolí výrezov je zobrazením veľkosti antibakteriálnej aktivity daného medu. Inak povedané, vzorka

  •  č. 3. (jedľová medovica) zastavila rozmnožovanie stafylokoka priemerne v okruhu 21,72 mm; 
  •  č. 1 (Manuka med MGO™ 550+) v okruhu 17,40 mm
  •  č. 2. (Manuka med TA25+) v okruhu 16,53 mmm

 

25% roztoky medov vs. stafylokok uspeli už len dve vzorky

Vplyv rôznych druhov medu v 25% koncentrácii s vodou na zlatého stafylokoka

Za rovnakých okolností, ale s koncentráciou vzoriek medov 25% prejavili antibakteriálny účinok na Staphylococcus aureus už iba dve vzorky

  • vzorka č. 3 (Jedľová medovica) s priemerom 16,08 mm
  • vzorka č. 1 (Manuka Honey MGO™ 550+) s priemerom 12,00 mm

Vzorka č. 2 (Manuka Honey TA25+) nemala v 25% koncentrácii žiadny inhibičný efekt na Staphylococcus aureus.

  

2. "Enzymatické" prostredieuspel iba Manuka med MGO™ 550+ 

Vplyv rôznych druhov medu v 50% koncentrácii s vodou na zlatého stafylokoka v enzymatickom prostredíVeľké sfarbenie v okolí vzoriek, ktoré vidíte na treťom obrázku znázorňuje peroxidačnú aktivitu, ktorá však bola potlačená enzymatickou činnosťou krvi a teda nijak zásadne neovplyvnila rozmnoženie stafylokoka v priebehu 24 hodín. 

Antibakteriálna aktivita, ktorá zabránila rozmnoženiu zlatého stafylokoka sa prejavila iba v okolí vzorky č.1 Manuka medu MGO 550+ a dosahovala v priemere 12,59 mm.
 

V koncentrácii 25% sa nezaznamenal už žiadny antibakteriálny účinok na zlatého stafylokoka.

Ako to je s peroxidačnou aktivitou medu v roztoku s krvou?

Peroxid vodíka (H2O2) je zlúčenina pozostávajúca z dvoch atómov vodíka a dvoch atómov kyslíka. Pri strete s enzýmami sa peroxid vodíka začína rozpadávať, čoho následkom je penenie. Je to preto, lebo krv a väčšina živých buniek vyvoláva enzymatickú reakciu, ktorá napadá peroxid vodíka a premieňa ho na vodu (H2O) a kyslík (O2). 


Metylglyoxal zabezpečujúci špeciálnu antibakteriálnu aktivitu sa v Manuka mede tvorí prirodzenou chemickou reakciou vďaka špeciálnemu zloženiu nektáru kvetov rastliny manuka a nevyskytuje sa v tak vysokých koncentráciách v žiadnych iných medoch ani potravinách na svete.


Celý tento výskum sa uskutočnil vďaka nadšeniu pani doktorky Jendekovej v laboratóriu Eurofins, ktorej za to aj týmto veľmi pekne ďakujeme. Bez jej nadšenia by sme sa k potvrdeniu informácií o špeciálnej antibakteriálnej aktivity pravého Manuka medu zrejme nikdy neprepracovali.

Ak máte chuť vyskúšať Manuka med, odporúčame na začiatok  MGO™ 250+, resp. o niečo koncentrovanejšiu verziu MGO™400+, alebo vyskúšajte na začiatok malé 50g balenie MGO™ 100+, prípadne ako druhú alternatívu môžete zvoliť med s označením UMF. V tomto prípade odporúčame konkurenčnú značku Comvita. 

Report z laboratória vo formáte pdf. Stiahúť kompletné znenie testu.