Manuka prešla testom

Testovanie manuka medovZverejnením výsledkov testu z laboratória Eurofins v Piešťanoch nechceme naznačovať zázračné vyzdravenie. Skôr nám ide o to, aby sme tieto informácie poskytli ľudom, ktorí ich ocenia. Lebo nielen podľa nás a recenzií našich zákazníkov, ale aj podľa nezávislého testu je zrejmé, že na tom pravom Manuka mede niečo výnimočné skutočne je. Výber správneho Manuka medu je však kľúčový. A to, či aj vám stojí za to vymeniť pár desiatok eur za tento med, a teda osobnú skúsenosť, môžete zistiť práve teraz.

Výnimočnosť antibakteriálnej aktivity Manuka medu, ktorá je schopná zabrániť rozmnožovaniu baktérie odolnej voči antibiotikám, sme overili v enzymatickom prostredí, v ktorom bežné medy aktivitu nevykazujú. Enzýmy v našom tele vytvára krv, sliny a všetky telesné tekutiny, ktoré potláčajú antibakteriálnu aktvitu medu. V akej miere sa podarilo ovplyvniť rozmnoženie zlatého stafylokoka rôznym vzorkám medov vám priblíži nasledovné zhrnutie vykonaného testu.

Čo sa nám v skratke testom potvrdilo?

  • ak nekúpime správny Manuka med, môžeme radšej siahnuť po jedľovej medovici, alebo akomkoľvek inom slovenskom kvalitnom mede. Bude to lacnejšie a zrejme oveľa lepšie riešenie.
  • Manuka med  MGO™ 550+ z našej ponuky ako jediný z testovaných mal vplyv na rozmnožovanie zlatého stafylokoka v roztoku s krvou.

Výskumy tvrdia, že minimálny obsah potrebný na prejavenie tejto špeciálnej antibakteriálnej aktivity je 100 mg metylglyoxalu na kg medu (MGO™ 100+). Teda  Čím vyššie MGO, tým vyšší obsah látky, ktorá zabezpečuje túto antibakteriálnu aktivitu odolnú voči enzymatickej činnosti.

..ako povedal Prof. Dr. Thomas Henle, objaviteľ metylglyoxalu (MGO) v Manuka mede:

"Metylglyoxal obsiahnutý v Manuka mede nemôže plne nahradiť syntetické antibiotiká, ale môže slúžiť ako prírodný liek pri optimálnom spôsobe použitia."

"Antibakteriálny účinok antibiotík ako je napríklad penicilín je 100-krát vyššia ako je antibakteriálny účinok manuka medu."

Medy vs. zlatý stafylokok v 1. sterilnom a 2. enzymatickom prostredí

Na testovanie sme vybrali tri vzorky medov, ktoré sme postavili zoči voči zlatému stafylokokovi:

  • č. 2 Manuka med TA25+ (zabalený mimo NZ bez uvedenej hodnoty MGO)
  • č. 3 Jedľová medovica (ktorej účinky pri hojení rán, že vraj prevyšujú Manuka med)

Tieto vzorky sa rozriedili so sterilnou vodou v pomeroch med/voda - 50/50; 25/75 a postupne sa umiestňovali do výrezov. Každá koncentrácia medov sa kvôli zabezpečeniu relevancie výsledkov testovala 5 krát. Antibakteriálne pôsobenie na zlatého stafylokoka je vyjadrené priehľadnou plochou v okolí výrezov. Čas, ktorý dostal zlatý stafylokok na rozmnoženie v inkubátore pri 36-37°C bol 24 hodín.

1. "Sterilné" prostredie

50% roztoky medov vs. stafylokok uspeli všetky vzorky

Vplyv rôznych druhov medu v 50% koncentrácii s vodou na zlatého stafylokoka

Vo všetkých testovaných druhoch medu s 50% koncentráciou, bolo zistené zastavenie rastu baktérií Staphylococcus aureus, čím sa potvrdila medu vlastná peroxidačná a osmotická antibakteriálna aktivita.

Priehľadná zóna na prvom obrázku v okolí výrezov je zobrazením veľkosti antibakteriálnej aktivity daného medu. Inak povedané, vzorka

  •  č. 3. (jedľová medovica) zastavila rozmnožovanie stafylokoka priemerne v okruhu 21,72 mm; 
  •  č. 1 (Manuka med MGO™ 550+) v okruhu 17,40 mm
  •  č. 2. (Manuka med TA25+) v okruhu 16,53 mmm

 

25% roztoky medov vs. stafylokok uspeli už len dve vzorky

Vplyv rôznych druhov medu v 25% koncentrácii s vodou na zlatého stafylokoka

Za rovnakých okolností, ale s koncentráciou vzoriek medov 25% prejavili antibakteriálny účinok na Staphylococcus aureus už iba dve vzorky

  • vzorka č. 3 (Jedľová medovica) s priemerom 16,08 mm
  • vzorka č. 1 (Manuka Honey MGO™ 550+) s priemerom 12,00 mm

Vzorka č. 2 (Manuka Honey TA25+) nemala v 25% koncentrácii žiadny inhibičný efekt na Staphylococcus aureus.

  

2. "Enzymatické" prostredieuspel iba Manuka med MGO™ 550+ 

Vplyv rôznych druhov medu v 50% koncentrácii s vodou na zlatého stafylokoka v enzymatickom prostredíVeľké sfarbenie v okolí vzoriek, ktoré vidíte na treťom obrázku znázorňuje peroxidačnú aktivitu, ktorá však bola potlačená enzymatickou činnosťou krvi a teda nijak zásadne neovplyvnila rozmnoženie stafylokoka v priebehu 24 hodín. 

Antibakteriálna aktivita, ktorá zabránila rozmnoženiu zlatého stafylokoka sa prejavila iba v okolí vzorky č.1 Manuka medu MGO 550+ a dosahovala v priemere 12,59 mm.
 

V koncentrácii 25% sa nezaznamenal už žiadny antibakteriálny účinok na zlatého stafylokoka.

Ako to je s peroxidačnou aktivitou medu v roztoku s krvou?

Peroxid vodíka (H2O2) je zlúčenina pozostávajúca z dvoch atómov vodíka a dvoch atómov kyslíka. Pri strete s enzýmami sa peroxid vodíka začína rozpadávať, čoho následkom je penenie. Je to preto, lebo krv a väčšina živých buniek vyvoláva enzymatickú reakciu, ktorá napadá peroxid vodíka a premieňa ho na vodu (H2O) a kyslík (O2). 


Metylglyoxal zabezpečujúci špeciálnu antibakteriálnu aktivitu sa v Manuka mede tvorí prirodzenou chemickou reakciou vďaka špeciálnemu zloženiu nektáru kvetov rastliny manuka a nevyskytuje sa v tak vysokých koncentráciách v žiadnych iných medoch ani potravinách na svete.


Celý tento výskum sa uskutočnil vďaka nadšeniu pani doktorky Jendekovej v laboratóriu Eurofins, ktorej za to aj týmto veľmi pekne ďakujeme.

Ak máte chuť vyskúšať Manuka med, odporúčame na začiatok  MGO™ 250+, resp. o niečo koncentrovanejšiu verziu MGO™400+, alebo vyskúšajte na začiatok malé 50g balenie MGO™ 100+, prípadne ako druhú alternatívu môžete zvoliť med s označením UMF. V tomto prípade odporúčame konkurenčnú značku Comvita. 

Report z laboratória vo formáte pdf. Stiahúť kompletné znenie testu.