Test Manuka medu

Testovanie manuka medovZverejnením výsledkov testu z laboratória Eurofins v Piešťanoch nechceme naznačovať zázračné vyzdravenie. Skôr nám ide o to, aby sme tieto informácie poskytli ľudom, ktorí ich ocenia. Lebo nielen podľa nás a recenzií našich zákazníkov, ale aj podľa nezávislého testu je zrejmé, že na tom pravom Manuka mede niečo výnimočné skutočne je.

Výber správneho Manuka medu je kľúčový. A to, či aj vám stojí za to vymeniť pár desiatok eur za osobnú skúsenosť s ním, môžete zistiť malým návratom do školských čias, kedy sme na hodinách chémie tvorili podobné zhodnotenia pokusov.

Antibakteriálnu aktivitu Manuka medu, ktorá je schopná zabrániť rozmnožovaniu baktérie odolnej voči antibiotikám, sme overili v enzymatickom prostredí, v ktorom bežné medy, vrátane slovenskej jedľovej medovice aktivitu nevykazujú.

Zásadný rozdiel medi bežnými medmi a Manukou je v prirodzenom obsahu metylglyoxalu, ktorý aj v našom teste zohral hlavnú úlohu pri vplyve na rozmnoženie zlatého stafylokoka v enzymatickom prostredí. Enzýmy v našom tele vytvára krv, sliny a všetky telesné tekutiny, ktoré degradujú peroxidačnú antibakteriálnu aktivitu bežných medov. Manuka med je jediný druh medu, ktorý v testoch prejavuje antibakteriálnu aktivitu v enzymatickom prostredí, a to vďaka prirodzenému obsahu metylglyoxalu (MGO).

V skratke: Čo sa nám testom potvrdilo?

 • ak nekúpime správny Manuka med, môžeme radšej siahnuť po jedľovej medovici, prípadne po akomkoľvek inom kvalitnom slovenskom mede. Bude to lacnejšie a zrejme oveľa lepšie riešenie.
 • slovenská jedlová medovica prejavila najvyššiu antibakteriálnu aktivitu v sterilnom prostredí, čo z nášho pohľadu potvrdzuje úspechy SAV pri hojení rán.
 • Manuka med  MGO™ 550+ z našej ponuky mal ako jediný z testovaných vplyv na rozmnožovanie zlatého stafylokoka v roztoku s krvou.

 

Medy vs. zlatý stafylokok v 1. sterilnom a 2. enzymatickom prostredí

Na testovanie sme vybrali tri vzorky medov, pri ktorých sme pozorovali vplyv na rozmnožovanie zlatého stafylokoka v Petriho miskách.

 • č. 1 Manuka med MGO™ 550+ (s garanciou najvyššej kvality novozélandskeho Manuka medu)
 • č. 2 Manuka med TA25+ (zabalený mimo Nového Zélandu bez uvedenej hodnoty MGO)
 • č. 3 Jedľová medovica (ktorej účinky pri hojení rán, že vraj prevyšujú Manuka med)

Tieto vzorky sa rozriedili so sterilnou vodou v pomeroch med/voda - 50/50; 25/75 a postupne sa umiestňovali do výrezov. Každá koncentrácia medov sa kvôli zabezpečeniu relevancie výsledkov testovala 5-krát. Antibakteriálne pôsobenie na zlatého stafylokoka je vyjadrené priehľadnou plochou v okolí výrezov. Čas, ktorý dostal zlatý stafylokok na rozmnoženie v inkubátore pri 36-37°C, bol 24 hodín.

1. "Sterilné" prostredie

50% roztoky medov vs. stafylokok - uspeli všetky vzorky

Vplyv rôznych druhov medu v 50% koncentrácii s vodou na zlatého stafylokoka

Vo všetkých testovaných druhoch medu s 50% koncentráciou, bolo zistené zastavenie rastu baktérií Staphylococcus aureus, čím sa potvrdila medu vlastná peroxidačná a osmotická antibakteriálna aktivita.

Priehľadná zóna na prvom obrázku v okolí výrezov je zobrazením veľkosti antibakteriálnej aktivity daného medu. Inak povedané, vzorka

 •  č. 3. (jedľová medovica) zastavila rozmnožovanie stafylokoka priemerne v okruhu 21,72 mm; 
 •  č. 1 (Manuka med MGO™ 550+) v okruhu 17,40 mm
 •  č. 2. (Manuka med TA25+) v okruhu 16,53 mmm

Tu je pekne vidieť výnimočnosť slovenskej jedľovej medovice, ktorá v tomto prípade zabezpečila najväčšiu antibakteriálnu aktivitu. Z nášho pohľadu to potvrdzuje úspechy pána Majtána zo SAV pri skúmaní hojenia rán, kde dosiahol lepšie výsledky práve s jedľovou medovicou.

25% roztoky medov vs. stafylokok - uspeli už len dve vzorky

Vplyv rôznych druhov medu v 25% koncentrácii s vodou na zlatého stafylokoka

Za rovnakých okolností, ale s koncentráciou vzoriek medov 25% prejavili antibakteriálny účinok na Staphylococcus aureus už iba dve vzorky

 • vzorka č. 3 (Jedľová medovica) s priemerom 16,08 mm
 • vzorka č. 1 (Manuka Honey MGO™ 550+) s priemerom 12,00 mm

Vzorka č. 2 (Manuka Honey TA25+) nemala v 25% koncentrácii žiadny inhibičný efekt na Staphylococcus aureus.

  

2. "Enzymatické" prostredie - uspel iba Manuka med MGO™ 550+ 

Vplyv rôznych druhov medu v 50% koncentrácii s vodou na zlatého stafylokoka v enzymatickom prostredíVeľké sfarbenie v okolí vzoriek, ktoré vidíte na treťom obrázku, znázorňuje peroxidačnú aktivitu, ktorá však bola potlačená enzymatickou činnosťou krvi a teda nijak zásadne neovplyvnila rozmnoženie stafylokoka v priebehu 24 hodín. 

Antibakteriálna aktivita, ktorá zabránila rozmnoženiu zlatého stafylokoka sa prejavila iba v okolí vzorky č.1 Manuka medu MGO 550+ a dosahovala v priemere 12,59 mm.
 

V koncentrácii 25% sa nezaznamenal už žiadny antibakteriálny účinok na zlatého stafylokoka.

Ako to je s peroxidačnou aktivitou medu v roztoku s krvou?

Peroxid vodíka (H2O2) je zlúčenina, pozostávajúca z dvoch atómov vodíka a dvoch atómov kyslíka. Pri strete s enzýmami sa peroxid vodíka začína rozpadávať, čoho následkom je penenie. Je to preto, lebo krv a väčšina živých buniek vyvoláva enzymatickú reakciu, ktorá napadá peroxid vodíka a premieňa ho na vodu (H2O) a kyslík (O2). 


Metylglyoxal, zabezpečujúci špeciálnu antibakteriálnu aktivitu, sa v Manuka mede tvorí prirodzenou chemickou reakciou vďaka špeciálnemu zloženiu nektáru kvetov rastliny manuka. V tak vysokých koncentráciách sa nevyskytuje v žiadnych iných medoch ani potravinách na svete.


Celý tento výskum sa uskutočnil vďaka nadšeniu pani doktorky Jendekovej v laboratóriu Eurofins, ktorej za to aj týmto veľmi pekne ďakujeme.

Ak máte chuť Manuka med vyskúšať, odporúčame na začiatok  MGO™ 250+, resp. o niečo koncentrovanejšiu verziu MGO™400+. Taktiež môžete začať s malým 50g balenie MGO™ 100+, prípadne ako druhú alternatívu zvoľte med s označením združenia UMF, v ktorom je zaregistrovaná aj spoločnosť Manuka Health (aj napriek tomu, že na svojich medoch určených pre EÚ známku UMF neuvádzajú). V prípade Vášho rozhodnutia pre iného producenta, odporúčame našu najväčšiu konkurenciu - značku Comvita, ktorých med taktiež spĺňa všetky potrebné parametre na zachovanie výnimočných vlastností Manuka medu.

Report z laboratória vo formáte pdf. Stiahúť kompletné znenie testu.