Čo znamená MGO?

Čo znamená MGO a UMFMGO je označenie pre metylglyoxal, prirodzene sa vyskytujúcu zlúčeninu, vďaka ktorej je Manuka med taký vzácny. Na zachovaní jej prirodzenosti je však potrebná nadštandardná starostlivosť a kvalita spracovania medu, preto v tomto procese zohráva veľmi dôležitú úlohu aj spracovávateľ a jeho technické možnosti.

Zásluhy za objavenie zázračnej MGO zložky v Manuka mede si môže pripísať profesor Thomas Henle (z Univerzity v Drážďanoch), ktorému sa spolu s jeho tímom podarilo nájsť to, čo dlhé roky hľadali vedci po celom svete. A práve na tomto prelomovom výskume sa spoločnosť Manuka Health rozhodla založiť aj novú, spoľahlivejšiu metódu určovania akosti svojich medov. V roku 2008 po prvýkrát predstavila rozdelenie medov podľa obsahu MGO a toto označenie na základe podložených vedeckých poznatkov určilo je dnes hlavným parametrom pravého manukového medu . Okrem MGO sa môžete pri niektorých dodávateľoch stretnúť aj s označením UMF, ktoré je zárukou kvality.

Nie všetky druhy Manuka medu sú rovnaké a hladiny MGO sa môžu značne odlišovať. Každý pohár Manuka MGO medu spoločnosti Manuka Health prechádza 14 kvalitatívnymi testami a získava certifikát na prirodzený obsah MGO s garanciou kvality a zachovaním prirodzených vlastností Manuka medu. Číselná hodnota MGO jednoducho vyjadruje, aké garantovanú koncentráciu prírodného MGO váš pohár medu obsahuje.

Kde sa zobral methylglyoxal?

Pri Manuka medoch sa môžete stretnúť aj s označením DHA. Zistilo sa totiž, že jedinečný methylglyoxal pochádza z chemickej zlúčeniny dihydroxyaceton (DHA), ktorý sa nachádza v nektári manuka kvetov v rôznych stupňoch.

Aby to však nebolo také jednoduché, tak Dihydroxyaceton ≠ methylglyoxal. Dôležitú úlohu tu zohráva čas a enzýmy včiel, ktoré pravdepodobne spúšťajú chemický proces premeny DHA na MGO - nektár pochádzajúci z manuka kvetov totiž obsahuje veľké množstvo dihydroxyacetonu, ale žiaden "zázračný" methylglyoxal. Čerstvo vyrobený manuka med už methylglyoxal obsahuje, ale stále v malom množstve. Objavuje sa až zretím medu, to však len pri jeho správnom spracovaní a uskladnení v optimálnych podmienkach pre zachovanie maximálnych benefitov v mede obsiahnutých látok.

Maximálna koncentrácia methylglyoxalu sa teda dá odhadnúť aj pomocou zisťovania DHA koncentrácie. Vzorka manuka medu s vysokou koncentráciou DHA má potenciál na vytvorenie vysokej koncentrácie MGO. Pri testovaní medov sa však zisťujú hladiny DHA i MGO, pretože tieto sa počas skladovania zvyšujú len do určitej miery.

Toto je teda tajomstvo skratky MGO, nachádzajúcej sa na našich Manuka medoch. Číslo, ktoré môžete vidieť na obale, vždy označuje minimálnu hodnotu methylglyoxalu v mede a tým vám garantuje špeciálnu antibakteriálnu aktivitu, ktorú sme dali testom potvrdiť aj my do akreditovaného piešťanského laboratória Eurofins.

MGO a  UMF

Konverzná tabuľka MGO vs. UMFOba systémy hodnotenia akosti Manuka medu MGO a UMF sú spoľahlivé a oba vyjadrujú a zaručujú obsah metylglyoxalu v Manuka mede. Testovanie hladiny MGO je dôležité, pretože nie všetky druhy Manuka medu sú rovnaké.

Spoločnosť Manuka Health predstavila presný a spoľahlivý test, ktorý jednoducho a priamo identifikuje obsah MGO v mede. Čím je MGO vyššie, tým je vyššia kvalita medu.

V tabuľke uvádzame praktické porovnanie hodnôt MGO a UMF.

Manuka Health New Zealand je taktiež členom združenia UMF

 

 

­­­