Čo je MGO?

Manuka Health testovanie medovMGO je označenie pre metylglyoxal, prirodzene sa vyskytujúcu zlúčeninu, vďaka ktorej je Manuka med taký vzácny. Na zachovaní jej prirodzenosti je však potrebná nadštandardná starostlivosť a kvalita spracovania medu. Preto je dôležitý aj spracovávateľ Manuka medu a jeho technické možnosti.

Profesor Thomas Henle (z Univerzity v Drážďanoch), ktorý spolupracuje s Manuka Health spolu so svojim tímom objavil MGO ako zázračnú zložku Manuka medu, ktorú hľadali vedci na celom svete dlhé roky.

Spoločnosť Manuka Health v roku 2008 po prvý krát predstavila rozdelenie medov podľa obsahu MGO ako presnejšiu a spoľahlivejšiu metódu určovania akosti Manuka medu, ktorá je založená na prelomovom výskume z Drážďan.

Nie všetky druhy Manuka medu sa vyrábajú rovnako a hladiny MGO sa môžu značne odlišovať. Každý pohár Manuka MGO medu spoločnosti Manuka Health prechádza minimálne 14 testami a získava certifikát na prirodzený obsah MGO s garanciou kvality a zachovaním prirodzených vlastností Manuka medu. Číselná hodnota MGO jednoducho vyjadruje, aké garantované množstvo prírodného MGO váš pohár medu obsahuje.

Kde sa zobral methylglyoxal?

DHA – je označenie s ktorým sa môžete stretnúť pri manuka medoch. Zistilo sa totiž, že jedinečný methylglyoxal pochádza z chemickej zlúčeniny dihydroxyaceton (DHA), ktorý sa nachádza v nektári manuka kvetov v rôznych stupňoch.

Nie je to však také jednoduché. Dihydroxyaceton ≠ methylglyoxal. Dôležitú úlohu tu totiž zohráva i čas. Nektár pochádzajúci z manuka kvetov totiž obsahuje veľké množstvo dihydroxyacetonu, ale žiaden "zázračný" methylglyoxal. Čerstvo vyrobený manuka med už methylglyoxal obsahuje, ale stále v malom množstve. Objavuje sa až zretím medu pri správnom spracovaní a uskladnení medu v optimálnych podmienkach pre zachovania maximálnych benefitov v mede obsiahnutých látok.

Maximálna koncentrácia methylglyoxalu sa teda dá odhadnúť aj pomocou zisťovania DHA koncentrácie. Vzorka manuka medu s vysokou koncentráciou DHA má potenciál na vytvorenie vysokej koncentrácie MGO. Pri testovaní medov sa však zisťuje hladina DHA i MGO. Hladina sa totiž počas skladovania zvyšuje len do určitej miery.

Toto sa teda skrýva za označením MGO na našich Manuka medoch. Číslo, ktoré na obale vidíte však vždy označuje minimálnu hodnotu methylglyoxalu v mede a tým vam garantuje špeciálnu antibakteriálnu aktivitu, ktorú sme dali testom potvrdiť aj my do akreditovaného piešťanského laboratória Eurofins..

MGO a  UMF

Konverzná tabuľka MGO vs. UMFOba systémy hodnotenia akosti Manuka medu MGO a UMF sú spoľahlivé a oba vyjadrujú a zaručujú obsah metylglyoxalu v Manuka mede. Testovanie hladiny MGO je dôležité, pretože nie všetky druhy Manuka medu sú rovnaké.

Spoločnosť Manuka Health predstavila presný a spoľahlivý test, ktorý jednoducho a priamo identifikuje obsah MGO v mede. Čím je MGO vyššie, tým je vyššia kvalita medu.

V tabuľke uvádzame praktické porovnanie hodnôt MGO a UMF.

Manuka Health New Zealand je taktiež členom združenia UMF

 

 

­­­